Garantii

Se acordă Garanție pentru reparații după cum urmează:

  • 3-9 luni pentru toate reparatiile
  • Nu se oferă garanție pentru produsele reparate care au avut contact cu apa

Garanția acoperă doar piesa de schimb înlocuită, nu tot dispozitivul.

Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a:

  • Manipulării defectuoase, a lovirii produselor, a producerii accidentelor, șocurilor electrice, mecanice, termice, a existenței unui grad ridicat de impurități, a pătrunderii de lichide în produse, a expunerii la foc, ventilație necorespunzătoare, a expunerii excesive la umezeală, a solicitării anormale (neconform cu instrucțiunile din manualul de utilizare) sau exploatării defectuoase.
  • Greșelilor de instalare (lipsa impământării la priză, cuplarea echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune) sau fluctuații ale tensiunii de alimentare.

Garanția pentru reparații acoperă numai partea sau piesele care au fost înlocuite sau reparate.

Garanția nu acoperă defectele care au aparut după livrarea dispozitivului.

În cazul curățării dispozitivului de lichide, nu se oferă garanție, inclusiv pentru piesele de schimb.
Garanția devine nulă dacă, după reparație, au intervenit alte persoane.